028 2267 7799

Texas pizza (pizza bò bít tết)

120.000 

Cỡ lớn : 220.000đ