028 2267 7799

Bolognaese pizza (pizza bò bằm)

105.000 

Thịt bò bằm, phô mai.

Cỡ lớn : 200.000đ

Danh mục: