KakaFastFood

Địa chỉ: 449E Lê Quang Định,Phường 5,Bình Thạnh,TP.HCM

Số điện thoại: 08.2267.7799 – 0906.868.579

Email: xuanquyet6868@gmail.com

Website: Kakafastfood.com

KakaFastFood