028 2267 7799

Pizza

Tôm,hành tây,ớt xanh,phô mai.
Cỡ lớn : 200.000đ
105.000 

Cỡ lớn : 220.000đ

120.000 
Cá hộp tuna trộn sốt mayonnaise, hành tây, ớt xanh, phô mai.
Cỡ lớn : 200.000đ
105.000 

Nấm, hành tây, ớt xanh, phô mai.

Cỡ lớn : 200.000đ

105.000